Sự phát triển kinh tế bền vững của Trung Quốc bị hạn chế Vì vậy, ngành công nghiệp hóa chất sinh học có triển vọng phát triển rộng rãi. Điều này cho thấy Trung Quốc cần phải lựa chọn thêm các nguồn năng lượng thay thế bổ sung. Năng lượng sinh học octylferrocene có thể tái tạo và ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Và chính vì nó được phân bố rộng rãi và phong phú nên gây nên sự quan tâm của nhiều người. Hiện nay, năng lượng sinh học đứng thứ tư trong tổng năng lượng tiêu thụ của thế giới. Chỉ sau than, dầu và khí đốt. Nó đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống năng vuahoachat.com lượng.

Với tầm quan trọng to lớn của thế giới đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất sinh học và năng lượng sinh học, sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất sinh học và hóa chất có triển vọng phát triển rộng lớn. Hiện nay, một số quốc gia không chỉ thành lập một tổ chức nghiên cứu chuyên dụng mà còn xây dựng quy hoạch dài hạn về sinh học để phát triển ngành công nghiệp hóa chất tinh khiết, hỗ trợ các chính sách và kinh phí liên quan. Hơn nữa, nhiều nhà sản xuất lớn nhất thế giới của gã khổng lồ hóa chất đã đầu tư rất nhiều nhân lực và nguồn lực cho việc nghiên cứu công nghệ hóa sinh.

Do sự nhấn mạnh vào sự phát triển sinh học của ngành công nghiệp hóa chất tốt, công nghệ sinh học và công nghiệp hóa chất tốt có sự phát triển rất nhanh chóng. Ví dụ, sản xuất vi sinh vật acrylamide, axit adipic, axit hyaluronic, axit aspartic và các sản phẩm khác ở quy mô sản xuất công nghiệp; Công nghệ ethanol cellulose đã được áp dụng. Và việc sản xuất sinh học polyme hiệu suất cao, hiệu suất màng cao, tinh thể lỏng hiệu suất cao, nhựa phân hủy sinh học và các công nghệ khác không ngừng hoàn hảo.

Ở Trung Quốc, ngành công nghiệp hóa chất công nghệ sinh học cũng đã được phát triển tích cực. Sản lượng chì citrate của Trung Quốc cao nhất thế giới. Công nghệ cơ bản đã đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới. Lysine và axit glutamic cũng có những thuận lợi nhất định trong quá trình sản xuất và đầu ra. Việc sản xuất vi sinh vật trong sản xuất công nghiệp acrylamide đã hình thành quy mô sản xuất. Ngoài ra, họ cũng đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực thuốc trừ sâu sinh học và công nghiệp thực phẩm.

Do lợi thế rõ ràng cho việc phát triển ngành công nghiệp hóa chất sinh học so với sự phát triển hóa học truyền thống, hiện nay Trung Quốc rất quan tâm đến ngành công nghiệp hóa sinh, đặc biệt là các công nghệ hóa sinh, như công nghệ sinh học ở hạ lưu các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia. Trung tâm nghiên cứu và phát triển hóa sinh học.